Indonesia Kompeten

Loker HSE Officer

A. Kualifikasi

  • Pria/Wanita
  • Pendidikan minimum D3
  • mempunyai Sertifikat K3
  • Bersedia bekerja di lapangan dan ketinggian

 

B. Pengisian Form Lamaran