Indonesia Kompeten

Loker Chief Security & Safety

A. Kualifikasi

  • Pendidikan minimal D3 segala jurusan
  • Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di posisi yang sama di hotel/mall/gedung bertingkat
  • Mempunyai jiwa kepemimpinan
  • Mempunyai kemampuan komunikasi & teamwork yang baik
  • Jujur,disiplin,teliti dan berdedikasi tinggi
  • Mempunyai sertifikat Gada Utama/Pratama/Madya
  • Diutamakan memiiliki sertifikat K3 Umum
  • Mempunyai kemampuan melakukan investigasi & pembuatan laporan
  • Menguasai Microsoft Office (Word,Excel,Outlook & Power Point)
  • Bersedia bekerja di hari libur

 

B. Pengisian Form Lamaran

LOKER INI DIBUKA UNTUK 7 (TUJUH) HARI KERJA